Παροχές

Το συγκρότημα διαθέτει:

Κάθε ένα από τα Bungalows διαθέτει στους πελάτες του: